نمایش یک نتیجه

گامی جکت® | ®Gamiject

گامیترومایسین 15% | Gamithromycin 15%

  • گونه هدف : گاو، گوسفند
  •  نوع دارو : آنتی بیوتیک
  • طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
  • تولید کننده : رویان دارو
  • بسته بندی : ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری‌