نمایش 1–12 از 60 نتیجه

آ، د3، ای،سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

آ، د3، ای،سی رویان | AD3EC Rooyan

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری

آ، د3، ای،سی، کا | AD3ECK

آ، د3، ای،سی، کا | AD3ECK

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری

آسپی سُل® | ®Aspisol

سالیسیلات سدیم | Sodium salicylate

 • – گونه هدف : شترمرغ، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : ضد التهاب و ضد درد
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف پلی اتیلنی 100، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

آمپرومکس 6/9® | ®Ampromax 9.6

آمپرولیوم 9/6 | Amprolium 9.6

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100، 200، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

آمینو ویتاتریس® | ®Amino-vitatrace

مولتی ویتامین + اسیدهای آمینه + عناصر کمیاب

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 لیتری

آیورشیپ® – ®Iversheep

آیورمکتین 0.08% | Ivermectin 0.08%

 • – گونه هدف : گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری‌

افلوکساسول® | ®Ofloxasol

افلوکساسین | Ofloxacin 5%

 • – گونه هدف : ماکیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف پلی اتیلنی 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری‌

الیگوکلسیفوس | Oligo-calciphos

کلسیم+منیزیم+ فسفر+عناصر کمیاب

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 1 لیتری

انرژی پلاس | Energy Plus

گلوکز+بتائین+فسفر

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 200 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

انرو فلوكساسين 10% رویان (پمپ) | Enrofloxacin 10% Rooyan

انروفلوکساسین 5/2% | Enrofloxacin 2.5%

 • – گونه هدف : پرندگان زینتی، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100 میلی لیتری با پمپ

انرو فلوكساسين 10% رویان | Enrofloxacin 10% Rooyan

انرو فلوکساسین 10%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 1 و 2 لیتری

انروپلاس اس (پمپ) | Enro plus S

انروفلوکساسین سدیم 10% | Enrofloxacin sodium 10%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون، پرندگان زینتی
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100 میلی لیتری با پمپ