نمایش 1–12 از 43 نتیجه

آ، دی3، ی، سی، کا | AD3ECK

 •  گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ساشه 100 گرمی، 500 گرمی و یک کیلوگرمی

آپراسول رویان® | ®APRASOL ROOYAN

آپرامایسین 50 % | Apramycin 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 50، 100، 500 و 1000 گرمی | ظروف پلا‌ستیکی 50، 100، 500 و 1000 گرمی

آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

آموکسی وت 80 رویان® | ®Amoxivet 80 Rooyan

آموکسی سیلین تری هیدرات 50% | Amoxicillin trihydarte 80%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 100، 150 ، 500، 1000 و 5000 گرمی و ظروف پلا‌ستیکی 100، 500 و 1000 گرمی

آموکسی وت رویان® | ®Amoxivet 50 Rooyan

آموکسی سیلین تری هیدرات 50% | Amoxicillin trihydarte 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :

ساشه های 100، 150، 500، 1000، 5000 گرمی و ظروف پلا‌ستیکی 100، 500 و 1000 گرمی

آموکسی وت رویان® | ®Amoxivet 50 Rooyan

آموکسی سیلین تری هیدرات 50% | Amoxicillin trihydarte 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 100، 150، 500، 1000، 5000 گرمی و ظروف پلا‌ستیکی 100، 500 و 1000 گرمی

آنتریسید | Entricid

 • – گونه هدف : طیور
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 60، 100 ، 250، 500 و 1000 گرمی

اریترووت | Erythrovet

اریترومایسین 20% | Erythromycin 20%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : 1 کیلوگرمی

اسپیرا پلاس® – ®Spira Plus

اسپیرامایسین – Spiramycin

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 100 گرمی، 500 گرمی و 1 کیلوگرمی

اکسی بی رویان® | ®OXY BEE Rooyan

اکسی تتراسایکلین 20% | Oxytetracycline 20%

 • – گونه هدف : زنبور
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه‌های 100 گرمی‌ و ظروف پلی اتیلنی 100‌ و 1000 گرمی‌

اکسی تتراسایکلین 20 % – Oxytetracycline 20%

اکسی تتراسایکلین 20 %

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1‌ کیلویی