نمایش یک نتیجه

پرازی نیل® | ®Prazinil

لوامیزول + پرازی کوآنتل | Levamisole + Praziquantel

  • – گونه هدف : گوسفند
  • – نوع دارو :  ضد انگل
  • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ظروف 100، 200 ، 250، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری‌