واروتوم – VAROTOM

  • گونه هدف : زنبور عسل
  •  نوع دارو : ضد کنه
  • طریقه مصرف : تماسی
  • تولید کننده : Evrotom
  • بسته بندی : هر بسته حاوی 10 نوار