نمایش 1–12 از 31 نتیجه

(زد) لینکومایسین 0.88% | Z-Lincomycin 0.88%

لینکومایسین 0.88% | Lincomycin 0.88%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 5 کیلوگرمی

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

 • آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

  • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
  • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
  • – طریقه مصرف : پودر مخلوط در دان
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی : ظروف پلا‌ستیکی 100 گرمی، 1 کیلوگرمی و ساشه های 500 گرمی

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف پلا‌ستیکی 100 گرمی، 1 کیلوگرمی و ساشه های 500 گرمی

اتوآمپروکس | Ethoamprox

آمپرولیوم 25% + اتاپابات 1/6%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

اکسی تتراسایکلین 50% رویان – Oxytetracycline 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

اکسی تتراسایکلین 50% رویان – Oxytetracycline 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10%

تایلوزین فسفات10%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   پاکت 1 و 5 کیلوگرمی

تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25%

تایلوزین فسفات25 %

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :   آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :   رویان دارو
 • – بسته بندی :   پاکت 1 و 5 کیلوگرمی

 

توکس اف پلاس® – ®TOX OFF PLUS

توکسین بایندر چند جزئی

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، ماهی، بوقلمون
 • – نوع دارو :  توکسین بایندر
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 20 کیلویی

توکس اف® – ®TOX OFF

توکسین بایندر چند جزئی

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، ماهی، بوقلمون
 • – نوع دارو :  توکسین بایندر
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 20 کیلویی

تیاگارد | Tia Guard

تیامولین 10% | Tiamulin 10%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه 1 کیلو گرمی

روباک زد رویان – Robac Z

باستیراسین زینک 15% – Bacitracin Zinc 15%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه چند لایه آلومینیومی 1 و 5 و 25 کیلوگرم‌ و ظروف 1 کیلویی