نمایش 1–12 از 55 نتیجه

اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan

 • – گونه هدف : گاو، اسب، بز، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 10 میلی لیتری

انروفلوکساسین 2.5% | Enrofloxacin 2.5%

انروفلوکساسین 5/2% | Enrofloxacin 2.5%

 • – گونه هدف : پرندگان زینتی، خرگوش، سگ، گربه
 • – نوع دارو :   آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

اولیگو ویتاجکت – Oligo Vitaject

امولسیون، ویتامین، اسیدهای آمینه، عناصر کمیاب

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 20، 50 و 100 میلی لیتری

ایمیدوکارب دی پروپیونات – Imidocarb Dipropionate

ایمیدوکارب دی پروپیونات

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند، سگ
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

ب کمپلکس | B Complex

ب کمپلکس | B Complex

 •  گونه هدف : گاو،بز، ماکیان، اسب، گوسفند، بوقلمون، سگ، گربه
 • – نوع دارو : ویتامین
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100 و500 میلی لیتری، یک و دو لیتری

ب کوجکت® | ®B Co ject

ویتامین ب کمپلکس | B complex

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو : ویتامین
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال های 50 و 100 میلی لیتری

ب کوجکت® | ®B Co ject

ویتامین ب کمپلکس | B complex

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو : ویتامین
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال های 50 و 100 میلی لیتری

پارافین | Paraffin

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 250 میلی لیتری، 1 و 4 لیتری‌

پرامی جکت | Pramiject

متوکلوپرامید 0/5% | Metoclopramide 0.5%

 • – گونه هدف : اسب، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتر

پرومتامکس رویان® | ®Prometamax Rooyan

پرومتازین هیدروکلراید 5% | Promethazine HCl 5%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :   آنتی هیستامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   ویال‌های 20 میلی‌لیتری

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION

منبوتون | Menbutone

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند، سگ
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION

منبوتون | Menbutone

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسقند، سگ
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری