نمایش دادن همه 7 نتیجه

ارمتوکسین® | ORMETHOXINE

سولفادیمتوکسین 25%+ارمتوپریم5%

 • گونه هدف : آبزیان
 •  نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • طریقه مصرف : پودر مخلوط در خوراک
 • تولید کننده : رویان دارو
 • بسته بندی : پاکت های چند لایه آلومینیومی 1 کیلوگرمی

ارمتوکسین® | ORMETHOXINE

سولفادیمتوکسین 25%+ارمتوپریم5%

 • گونه هدف : آبزیان
 •  نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • طریقه مصرف : پودر مخلوط در خوراک
 • تولید کننده : رویان دارو
 • بسته بندی : پاکت های چند لایه آلومینیومی 500 گرمی

روتت 100 – Rotet 100

اکسی تتراسایکلین 100% – Oxytetracycline 100%

 • – گونه هدف : آبزیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 100 و 500 گرمی، 1، 5 و 25 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100 و 1000 گرمی

روتت 100 – Rotet 100

اکسی تتراسایکلین 100% – Oxytetracycline 100%

 • – گونه هدف : آبزیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 100 و 500 گرمی، 1، 5 و 25 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100 و 1000 گرمی

روتت 100 – Rotet 100

اکسی تتراسایکلین 100% – Oxytetracycline 100%

 • – گونه هدف : آبزیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 100 و 500 گرمی، 1، 5 و 25 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100 و 1000 گرمی

فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan

فلورفنیکل 50% – Florfenicl 50%

 • – گونه هدف : ماهی
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های نیم و یک کیلوگرمی سه لایه

فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan

فلورفنیکل 50% – Florfenicl 50%

 • – گونه هدف : ماهی
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های نیم و یک کیلوگرمی سه لایه