نمایش دادن همه 3 نتیجه

فیتاز 1000 | Phytase 1000

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنزیم های خوراکی
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه‌های یک و 5 کیلوگرمی سه لایه آلومینیومی مقاوم به رطوبت و گاز

فیتاز 5000 – Phytase 5000

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنزیم های خوراکی
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه‌های یک و 5 کیلوگرمی سه لایه آلومینیومی مقاوم به رطوبت و گاز ‌ و پاکت 20 کیلوگرمی

فیتاز 5000 – Phytase 5000

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنزیم های خوراکی
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه‌های یک و 5 کیلوگرمی سه لایه آلومینیومی مقاوم به رطوبت و گاز ‌ و پاکت 20 کیلوگرمی