آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

اسیدی مکس رویان – Acidimax Rooyan

اسید فرمیک + اسید لاکتیک + اسید استیک + اسید پروپیونیک + مس + روی شلاته

 • – گونه هدف:ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :متفرقه
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1، 4 ، 5 و 10 لیتری

اورگوتیم® | ®Oregothym

اورگانو (پونه) + تیمول (آویشن) | Oregano + Thymol

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف پلا‌ستیکی 100 ‌، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

برومنتول® | ®Bromenthol

برم هگزین 1% | Bromhexine 1%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند، اسب، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 200، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

برونشی مینت® | ®Bronchimint

اسیدهای ارگانیک + اوکالیپتوس | Organic acid + Eucalyptus

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : بطری پلی‌اتیلنی 100، 250، 500 و 1000 میلی‌لیتری

منتوسل – Mentosol

اکالیپتوس + منتول + نعناع فلفلی

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 250، 500 و 1000 میلی لیتری

موکوفری® | ®Mucufree

گایافنزین | Guaifenesin

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف پلی اتیلنی 250، 500، 1000 و 2000 میلی‌ لیتری

مینتومیکس® – ®MINTOMIX

تیمول، اکالیپتول، نعنا فلفلی، ویتامین A

 • – گونه هدف :ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100، 250، 500 ،1000 و 2000 میلی‌لیتری