نمایش 1–12 از 163 نتیجه

(زد) لینکومایسین 0.88% | Z-Lincomycin 0.88%

لینکومایسین 0.88% | Lincomycin 0.88%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 5 کیلوگرمی

آ، د3، ای،سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

آ، د3، ای،سی رویان | AD3EC Rooyan

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری

آ، د3، ای،سی، کا | AD3ECK

آ، د3، ای،سی، کا | AD3ECK

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری

آ، دی3، ی، سی، کا | AD3ECK

 •  گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ساشه 100 گرمی، 500 گرمی و یک کیلوگرمی

آپراسول رویان® | ®APRASOL ROOYAN

آپرامایسین 50 % | Apramycin 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 50، 100، 500 و 1000 گرمی | ظروف پلا‌ستیکی 50، 100، 500 و 1000 گرمی

آسپی سُل® | ®Aspisol

سالیسیلات سدیم | Sodium salicylate

 • – گونه هدف : شترمرغ، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : ضد التهاب و ضد درد
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف پلی اتیلنی 100، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

آلبندازول + سلنیوم + کبالت | Albendazole + Selenium + Cobalt

آلبندازول+کبالت+سلنیوم | Albendazole+Cobalt+Selenium

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1 لیتری

آلبندازول 10% | Albendazole 10%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف : سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

آلبندازول 20% | Albendazole 20%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

آلبندازول 5/2% رویان® | ®Albendazole 2.5% Rooyan

آلبندازول 5/2% رویان® | Albendazole 2.5%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :ضد انگل
 • – طریقه مصرف :سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 لیتری