نمایش 1–12 از 100 نتیجه

(زد) دینو پی جی | Z-Dino PG

دینوپروست ترومتامین | Dinoprost tromethamine

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

 

Marboject 50 ml

ماربوفلوکساسین ۱۰% | Marbofloxacin 10%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

آ، دی3، ای، سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

ویتامین آ، د3، ای | Vitamin AD3E

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ویال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری‌

آپرامکس – Apramax

آپرامایسین 20% – Apramaycin 20%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 50 میلی لیتری

آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan

آیورمکتین | Ivermectin

 • – گونه هدف :گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

اریترووت | Erythrovet

اریترومایسین 10% | Erythromycin 10%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری

اسپیراجکت | Spiraject

اسپیرامایسین (600000 واحد بین المللی) – Spiramycin (600000 IU/ml)

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 10، 20 ،50 و 100 میلی لیتری

اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan

 • – گونه هدف : گاو، اسب، بز، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 10 میلی لیتری

اکسی جکت 10% | Oxyject 10%

اکسی تتراسایکلین 10% | Oxytetracycline 10%

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

اکسی جکت 20% طولانی اثر | Oxyject 20% LA

اکسی تتراسایکلین 20% طولانی اثر

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

اکسی جکت 5% | Oxyject 5%

اکسی تتراسایکلین 5% | Oxytetracycline 5%

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

انروفلوکساسین 2.5% | Enrofloxacin 2.5%

انروفلوکساسین 5/2% | Enrofloxacin 2.5%

 • – گونه هدف : پرندگان زینتی، خرگوش، سگ، گربه
 • – نوع دارو :   آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری