اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan

  • – گونه هدف : گاو، اسب، بز، سگ، گربه
  • – نوع دارو :  هورمون
  • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ویال 10 میلی لیتری