نمایش 1–12 از 22 نتیجه

Bortezomib AqVida® بورتزومیب اکویدا®

بورتزومیب 5/3 میلی گرم

 

پودر استريل ليوفيليزه

براي تزريق وريدي يا زير جلدي

 

شكل دارويي و محتويات:

پودر استريل ليوفيليزه براي تزريق وريدي يا زير جلدي ‌

بسته بندي يك عددي با 5/3 ميلي گرم پودر در هر ويال

Capecitabine Aqvida® كپستابين اكويدا® 500mg

 

كپستابين 500

قرص روكشدار

 

مشخصات دارو:

قرص روكشدار (film-coated) ‌

هر قرص كپستابين اكويدا® حاوي 500 ميلي گرم كپستابين مي باشد.

Epirubicin AqVida® اپي روبيسين آکویدا® 10mg

 

اپي روبيسين هيدروكلرايد (2ميلي گرم در ميلي ليتر)

محلول جهت تزريق يا انفوزيون

 

دارو درماني / گروه درماني:

آنتي نئوپلاستيك

Epirubicin AqVida® اپي روبيسين آکویدا® 50mg

 

اپي روبيسين هيدروكلرايد (2ميلي گرم در ميلي ليتر)

محلول جهت تزريق يا انفوزيون

 

دارو درماني / گروه درماني:

آنتي نئوپلاستيك

Gemcitabine AqVida® جم سیتابین آکویدا® 1000mg

 محلول غليظ براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي

‌(1 گرم در 10 ميلي ليتر) يا  (200 ميلي گرم در 2 ميلي ليتر)‌

Gemcitabine AqVida® جم سیتابین آکویدا® 200mg

 محلول غليظ براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي

‌(1 گرم در 10 ميلي ليتر) يا  (200 ميلي گرم در 2 ميلي ليتر)‌

Imatinib AqVida® ایماتینیب آکویدا® 100mg

ايماتينيب اكويدا® ‌

كپسول ايماتينيب 100 و 400 میلی گرم

دارو درماني/گروه دارويي:

آنتي نئوپلاستيك

Imatinib AqVida® ایماتینیب آکویدا® 400mg

ايماتينيب اكويدا® ‌

كپسول ايماتينيب 100 و 400 میلی گرم

دارو درماني/گروه دارويي:

آنتي نئوپلاستيك

Oxaliplatin AqVida® اکسالی پلاتین آکویدا®

اكسالي پلاتين ( 5 ميلي گرم در ميلي ليتر)

محلول غليظ براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي

 

دارو درماني/ گروه دارويي:

آنتي نئوپلاستيك

Oxaliplatin AqVida® اکسالی پلاتین آکویدا®

اكسالي پلاتين ( 5 ميلي گرم در ميلي ليتر)

محلول غليظ براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي

 

دارو درماني/ گروه دارويي:

آنتي نئوپلاستيك

Paclitaxel AqVida® پکلی تاکسل آکویدا® 100mg

محلول غليظ پكلي تاكسل اكويدا mg/ml 6‌ ‌

براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي كه به صورت ويال هاي:

30 mg/5 ml

100 mg/16.7 ml

150 mg/25 ml

300 mg/50 ml

Paclitaxel AqVida® پکلی تاکسل آکویدا® 150mg

محلول غليظ پكلي تاكسل اكويدا mg/ml 6‌ ‌

براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي كه به صورت ويال هاي:

30 mg/5 ml

100 mg/16.7 ml

150 mg/25 ml

300 mg/50 ml