نمایش دادن همه 2 نتیجه

توکس اف پلاس® – ®TOX OFF PLUS

توکسین بایندر چند جزئی

  • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، ماهی، بوقلمون
  • – نوع دارو :  توکسین بایندر
  • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
  • – تولید کننده :  رویان دارو
  • – بسته بندی :  پاکت 20 کیلویی

توکس اف® – ®TOX OFF

توکسین بایندر چند جزئی

  • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، ماهی، بوقلمون
  • – نوع دارو :  توکسین بایندر
  • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
  • – تولید کننده :  رویان دارو
  • – بسته بندی :  پاکت 20 کیلویی