برومنتول® | ®Bromenthol

برم هگزین 1% | Bromhexine 1%

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند، اسب، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 200، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

برونشی مینت® | ®Bronchimint

اسیدهای ارگانیک + اوکالیپتوس | Organic acid + Eucalyptus

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : بطری پلی‌اتیلنی 100، 250، 500 و 1000 میلی‌لیتری

برونکوجکت® | ®Broncoject

برم هگزین %0/3 | 0.3% Bromhexine

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 50 و 100 میلی لیتر

پارافین | Paraffin

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 250 میلی لیتری، 1 و 4 لیتری‌

پودر ضد اسهال رویان® | ®Anti-diarrhea powder Rooyan

پودر ضد اسهال رویان®

 • – گونه هدف : گاو، اسب، گوسفند
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه 100 ، 500 و 1000 گرمی | ظروف پلا‌ستیکی 100 و 1000 گرمی

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION

منبوتون | Menbutone

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسفند، سگ
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری

توربو دایجسشن | TURBO DIGESTION

منبوتون | Menbutone

 • – گونه هدف : گاو، بز، گوسقند، سگ
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 میلی لیتری

دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%

 • دایمتیکون 10% | Dimethicone 10%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، بز
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  سوسپانسیون خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100، 250 و 500 میلی لیتری، 1، 2، 5 و 10 لیتری

کتوسول رویان | Ketosol Rooyan

پروپیلن گلایکول 80% | Propylene glycol 80%

 • – گونه هدف :گاو، گوسفند
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 500، 1، 2 و 5 لیتری

کلر فنیرآمین® | ®Chlorpheniramine

کلرفنیرآمین مالئات | Chlorpheniramine maleate

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری

کلر فنیرآمین® | ®Chlorpheniramine

کلرفنیرآمین مالئات | Chlorpheniramine maleate

 • – گونه هدف: گاو، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری

مکسی دایجسشن | Maxi Digestion

پودر درمان سوء هاضمه و اشتهاآور

 • – گونه هدف : شتر، گاو، بز، گوسفتد
 • – نوع دارو :  متفرقه
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه 50، 100، 500 و 1000 گرمی‌