نمایش دادن همه 2 نتیجه

ستری وت سی® | ®Cetrivet C

ستریماید %15 +کلرهگزیدین %1/5 | Cetrimide 15% +Chlorhexidine 1.5%

  • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
  • – نوع دارو :  ضدعفونی کننده
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ظروف 1، 2، 4، 5 ، 10 و 20 لیتری

فارم واش | Farm Wash

نانیونیک دترجنت | Nonionic Detergent

  • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
  • – نوع دارو :  شوینده دامپزشکی
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ظروف 1 و 4 لیتری