نمایش 1–12 از 55 نتیجه

(زد) لینکومایسین 0.88% | Z-Lincomycin 0.88%

لینکومایسین 0.88% | Lincomycin 0.88%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 5 کیلوگرمی

آپراسول رویان® | ®APRASOL ROOYAN

آپرامایسین 50 % | Apramycin 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 50، 100، 500 و 1000 گرمی | ظروف پلا‌ستیکی 50، 100، 500 و 1000 گرمی

آموکسی وت 80 رویان® | ®Amoxivet 80 Rooyan

آموکسی سیلین تری هیدرات 50% | Amoxicillin trihydarte 80%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 100، 150 ، 500، 1000 و 5000 گرمی و ظروف پلا‌ستیکی 100، 500 و 1000 گرمی

آموکسی وت رویان® | ®Amoxivet 50 Rooyan

آموکسی سیلین تری هیدرات 50% | Amoxicillin trihydarte 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :

ساشه های 100، 150، 500، 1000، 5000 گرمی و ظروف پلا‌ستیکی 100، 500 و 1000 گرمی

آموکسی وت رویان® | ®Amoxivet 50 Rooyan

آموکسی سیلین تری هیدرات 50% | Amoxicillin trihydarte 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 100، 150، 500، 1000، 5000 گرمی و ظروف پلا‌ستیکی 100، 500 و 1000 گرمی

آنتریسید | Entricid

 • – گونه هدف : طیور
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 60، 100 ، 250، 500 و 1000 گرمی

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

 • آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

  • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
  • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
  • – طریقه مصرف : پودر مخلوط در دان
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی : ظروف پلا‌ستیکی 100 گرمی، 1 کیلوگرمی و ساشه های 500 گرمی

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف پلا‌ستیکی 100 گرمی، 1 کیلوگرمی و ساشه های 500 گرمی

اریترووت | Erythrovet

اریترومایسین 20% | Erythromycin 20%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : 1 کیلوگرمی

اسپیرا پلاس® – ®Spira Plus

اسپیرامایسین – Spiramycin

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 100 گرمی، 500 گرمی و 1 کیلوگرمی

افلوکساسول® | ®Ofloxasol

افلوکساسین | Ofloxacin 5%

 • – گونه هدف : ماکیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف پلی اتیلنی 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری‌

اکسی تتراسایکلین 20 % – Oxytetracycline 20%

اکسی تتراسایکلین 20 %

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1‌ کیلویی