نمایش 1–12 از 289 نتیجه

(زد) دینو پی جی | Z-Dino PG

دینوپروست ترومتامین | Dinoprost tromethamine

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

 

(زد) لینکومایسین 0.88% | Z-Lincomycin 0.88%

لینکومایسین 0.88% | Lincomycin 0.88%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 5 کیلوگرمی

Marboject 50 ml

ماربوفلوکساسین ۱۰% | Marbofloxacin 10%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

آ، د3، ای،سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

آ، د3، ای،سی رویان | AD3EC Rooyan

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری

آ، د3، ای،سی، کا | AD3ECK

آ، د3، ای،سی، کا | AD3ECK

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری

آ، دی3، ای، سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

ویتامین آ، د3، ای | Vitamin AD3E

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ویال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری‌

آ، دی3، ی، سی، کا | AD3ECK

 •  گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ساشه 100 گرمی، 500 گرمی و یک کیلوگرمی

آپراسول رویان® | ®APRASOL ROOYAN

آپرامایسین 50 % | Apramycin 50%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه های 50، 100، 500 و 1000 گرمی | ظروف پلا‌ستیکی 50، 100، 500 و 1000 گرمی

آپرامکس – Apramax

آپرامایسین 20% – Apramaycin 20%

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند
 • – نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال 50 میلی لیتری

آسپی سُل® | ®Aspisol

سالیسیلات سدیم | Sodium salicylate

 • – گونه هدف : شترمرغ، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : ضد التهاب و ضد درد
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف پلی اتیلنی 100، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan

آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : متفرقه
 • – طریقه مصرف : پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی