آ، دی3، ای، سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

ویتامین آ، د3، ای | Vitamin AD3E

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ
 • – نوع دارو :ویتامین
 • – طریقه مصرف :محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی :ویال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری‌

اولیگو ویتاجکت – Oligo Vitaject

امولسیون، ویتامین، اسیدهای آمینه، عناصر کمیاب

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 20، 50 و 100 میلی لیتری

ب کمپلکس | B Complex

ب کمپلکس | B Complex

 •  گونه هدف : گاو،بز، ماکیان، اسب، گوسفند، بوقلمون، سگ، گربه
 • – نوع دارو : ویتامین
 • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100 و500 میلی لیتری، یک و دو لیتری

ب کوجکت® | ®B Co ject

ویتامین ب کمپلکس | B complex

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو : ویتامین
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال های 50 و 100 میلی لیتری

ب کوجکت® | ®B Co ject

ویتامین ب کمپلکس | B complex

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو : ویتامین
 • – طریقه مصرف : محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مکسی چوک رویان | MAXI CHOC Rooyan

مولتی ویتامین | multivitamin

 • – گونه هدف : گاو، بز، ماکیان، اسب، گوسفند، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 1 لیتری

مولتی ویتامین و الکترولیت رویان | Multivitamin & Electrolyte

 • – گونه هدف : گاو، بز، ماکیان، گوسفند، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های فویل آلومینیومی چند لایه 100، 500، 1000 گرمی

مولتی ویتامین و الکترولیت رویان | Multivitamin & Electrolyte

 • – گونه هدف : گاو، بز، ماکیان، گوسفند، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های فویل آلومینیومی چند لایه 100، 500، 1000 گرمی

هپاکارنیتول | Hepacarnitol

ال-کارنیتین + کولین کلراید+ سوربیتول + عصاره آرتیشو

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 1 و 2 لیتری

ویتاجکت – Vitaject

مولتی ویتامین – Multivitamin

 • – گونه هدف : گاو، بز، اسب، گوسفند، سگ، گربه
 • – نوع دارو :   ویتامین
 • – طریقه مصرف :   محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 و 100 میلی لیتری

ویتامین E+سلنیم رویان | Vitamin E+Selenium

ویتامین E + سلنیم

 • – گونه هدف : گاو، بز
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 50 و 100 میلی لیتری

 

ویتامین Vitamin B12-1000

ویتامین Vitamin B12-1000

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 20 و 50 میلی لیتری