نمایش دادن همه 7 نتیجه

آکوا برونوگارد® | ®Aqua Brono Guard

برونوپول 50% | Bronopol 50%

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو :ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 500 و 1000 میلی‌لیتر

آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide

پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 5 لیتری

آکوا تی اچ مکس – Aqua TH Max

ترکیبات 4 تایی آمونیوم + گلوتارآلدئید‌

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کنن
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1 و 5 لیتری‌

آکوا تی اچ مکس – Aqua TH Max

ترکیبات 4 تایی آمونیوم + گلوتارآلدئید‌

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کنن
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1 و 5 لیتری‌

آکوا جی بی 100® | ®Aqua GB 100

گلوتارآلدئید + بنزالکونیم کلراید | Glutaraldehyde + Benzalkonium chloride

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 4 لیتری

آکوا دزوپلاس رویان® | ®Aqua Deso Plus Rooyan

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید + گلوتارآلدئید + فرمالدئید + بنزالکونیوم کلراید

 •  گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

رویان آکوا سانوسیل | Rooyan Aqua Sunosil

پراکسید هیدروژن + یون نقره

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 5 لیتری با درپوش ضدگاز