نمایش دادن همه 2 نتیجه

ترمین گلد رویان® – ®Termin Gold Rooyan

مشتقات فرمالدئید و پروپیونیک اسید

  • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
  • – نوع دارو :  پودر ضدعفونی کننده در دان
  • – تولید کننده :  رویان دارو
  • – بسته بندی :   پاکت های 5 کیلوگرمی

ترمین گلد رویان® – ®Termin Gold Rooyan

مشتقات فرمالدئید و پروپیونیک اسید

  • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
  • – نوع دارو :  پودر ضدعفونی کننده در دان
  • – تولید کننده :  رویان دارو
  • – بسته بندی :   پاکت های 20 کیلوگرمی