نمایش 1–12 از 24 نتیجه

آمپرومکس 6/9® | ®Ampromax 9.6

آمپرولیوم 9/6 | Amprolium 9.6

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 100، 200، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

اتوآمپروکس | Ethoamprox

آمپرولیوم 25% + اتاپابات 1/6%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

انتریسید® | ®Entricid

باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات | Bacitracin methylene disalisylate

 • – گونه هدف : شترمرغ، ماکیان، پرندگان زینتی، بوقلمون
 • – نوع دارو : ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 60، 100 ، 250، 500 و 1000 گرمی ‌و ظروف پلا‌ستیکی 100 و 1000 گرمی

انتریسید® | ®Entricid

باسیتراسین 10 % | Bacitracin 10%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 60، 100 ، 250، 500 و 1000 گرمی ‌و ظروف پلا‌ستیکی 100 و 1000 گرمی

روبیکوکس® – ®Robicox

روبنیدین هیدروکلراید 6/6% | Robenidine 6.6%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی

روبیکوکس® – ®Robicox

روبنیدین هیدروکلراید 6/6% | Robenidine 6.6%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی

زواکوکس® | ®Zoacox

زواکوکس® | ®Zoacox

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های نیم، یک و پنج کیلویی

سالینوکوکس – Salinocox

سالینومایسین 12% – Salinomycin 12%

 • – گونه هدف : ماکیان
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی

سالینوکوکس – Salinocox

سالینومایسین 12% – Salinomycin 12%

 • – گونه هدف : ماکیان
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی

فری کوکس | Freecox

تولترازوریل 2/5% | Toltrazuril 2.5%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 100 میلی لیتری، 500 میلی لیتری و 1 لیتری‌

کلوپیدول 25% | Clopidol 25%

کلوپیدول 25% | Clopidol 25%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه آلومینیومی 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 و 25 ‌کیلوگرم

کوکسی زاین® | ®Coccizine

سولفاکلوزاین 30% | Sulfaclozine 30%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو : ضد کوکسیدیوز
 • – طریقه مصرف :  پودر قابل حل در آب
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه آلومینیومی 100، 500 و 1000 گرمی ‌و ظروف پلا‌ستیکی 100 و 1000 گرمی