نمایش دادن همه 2 نتیجه

آ، د3، ای،سی رویان® | ®AD3EC Rooyan

آ، د3، ای،سی رویان | AD3EC Rooyan

  • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
  • – نوع دارو :ویتامین
  • – طریقه مصرف :محلول خوراکی
  • – تولید کننده :رویان دارو
  • – بسته بندی :ظروف 1 و 2 لیتری

اسیدی مکس رویان – Acidimax Rooyan

اسید فرمیک + اسید لاکتیک + اسید استیک + اسید پروپیونیک + مس + روی شلاته

  • – گونه هدف:ماکیان، بوقلمون
  • – نوع دارو :متفرقه
  • – طریقه مصرف : محلول خوراکی
  • – تولید کننده :رویان دارو
  • – بسته بندی : ظروف 1، 4 ، 5 و 10 لیتری