نمایش دادن همه 4 نتیجه

انرامکس® | ®EnraMAX

انرامایسین 8% | Enramycin 8%

 • – گونه هدف : ماکیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پیش مخلوط
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 100، 150 ، 500، 1000 و 5000 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

فنبریدر 20® | ®Fenbreeder 20

فنبندازول 20% | Fenbendazole 20%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون، شترمرغ
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  پیش مخلوط
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 100، 200، 500 ، 1000، 5000 گرمی، ظروف 200 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

فنبریدر 4® | ®Fenbreeder 4

فنبندازول 4% | Fenbendazole 4%

 • – گونه هدف : ماکیان
 • – نوع دارو :  ضد انگل
 • – طریقه مصرف :  پیش مخلوط
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های 100، 200، 500 ، 1000، 5000 گرمی، ظروف 200 گرمی و کیسه 20 کیلوگرمی

فیش ویتا سی® | ®Fish Vital C

ویتامین سی 35% | Vitamin C 35%

 • – گونه هدف : ماهی
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف : پیش مخلوط
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه آلومینیومی 100 و 500 گرمی، پاکت 1، 5 و 20 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100، 500 و 1000 گرمی