فیش ویتا سی® | ®Fish Vital C

ویتامین سی 35% | Vitamin C 35%

  • – گونه هدف : ماهی
  • – نوع دارو :  ویتامین
  • – طریقه مصرف : پیش مخلوط
  • – تولید کننده : رویان دارو
  • – بسته بندی :  ساشه آلومینیومی 100 و 500 گرمی، پاکت 1، 5 و 20 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100، 500 و 1000 گرمی