نمایش 1–12 از 23 نتیجه

آکوا برونوگارد® | ®Aqua Brono Guard

برونوپول 50% | Bronopol 50%

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو :ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 500 و 1000 میلی‌لیتر

آکوا پرسی ساید | Aqua Persicide

پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 5 لیتری

آکوا تی اچ مکس – Aqua TH Max

ترکیبات 4 تایی آمونیوم + گلوتارآلدئید‌

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کنن
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1 و 5 لیتری‌

آکوا تی اچ مکس – Aqua TH Max

ترکیبات 4 تایی آمونیوم + گلوتارآلدئید‌

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کنن
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1 و 5 لیتری‌

آکوا تیت دیپ 3% رویان® | ®Aqua Teat Dip 3% Rooyan

پویدون آیدون 3% تیت دیپ | Povidone Iodine 3% Teat Dip

 

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو :  ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 250 میلی لیتری ، 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

آکوا تیت دیپ 5 رویان® | ®Aqua Teat Dip 5 Rooyan

پویدون آیوداین 5% تیت دیپ | Povidone Iodine 5% Teat Dip

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

آکوا تیت دیپ 5 رویان® | ®Aqua Teat Dip 5 Rooyan

پویدون آیدون 3% تیت دیپ | Povidone Iodine 3% Teat Dip

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو :  ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

آکوا جی بی 100® | ®Aqua GB 100

گلوتارآلدئید + بنزالکونیم کلراید | Glutaraldehyde + Benzalkonium chloride

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 4 لیتری

آکوا دزوپلاس رویان® | ®Aqua Deso Plus Rooyan

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید + گلوتارآلدئید + فرمالدئید + بنزالکونیوم کلراید

 •  گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده :رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

اگری استریل | AGRISTERYL

 • گونه هدف : ضدعفونی کننده
 •  نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • طریقه مصرف :
 • تولید کننده : CEETAL
 • بسته بندی : گالن های 5 و 20 کیلوگرمی

بلو دیپ – Blue Dip

کلرهگزیدین 5% + تیت دیپ – Chlorhexidine 0.5%-Teat Dip

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : بطری 1 لیتری و گالن 4 لیتری

بنزالکونیوم کلراید 20% | Benzalkonium Chloride 20%

بنزالکونیوم کلراید20% | Benzalkonium Chloride 20%

 • – گونه هدف : ضدعفونی کننده ها
 • – نوع دارو : ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی : ظروف 4 لیتری