نمایش دادن همه 12 نتیجه

ارمتوکسین® | ORMETHOXINE

سولفادیمتوکسین 25%+ارمتوپریم5%

 • گونه هدف : آبزیان
 •  نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • طریقه مصرف : پودر مخلوط در خوراک
 • تولید کننده : رویان دارو
 • بسته بندی : پاکت های چند لایه آلومینیومی 1 کیلوگرمی

ارمتوکسین® | ORMETHOXINE

سولفادیمتوکسین 25%+ارمتوپریم5%

 • گونه هدف : آبزیان
 •  نوع دارو : آنتی بیوتیک
 • طریقه مصرف : پودر مخلوط در خوراک
 • تولید کننده : رویان دارو
 • بسته بندی : پاکت های چند لایه آلومینیومی 500 گرمی

توکس اف پلاس® – ®TOX OFF PLUS

توکسین بایندر چند جزئی

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، ماهی، بوقلمون
 • – نوع دارو :  توکسین بایندر
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 20 کیلویی

توکس اف® – ®TOX OFF

توکسین بایندر چند جزئی

 • – گونه هدف : گاو، گوسفند، ماکیان، ماهی، بوقلمون
 • – نوع دارو :  توکسین بایندر
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 20 کیلویی

روتت 100 – Rotet 100

اکسی تتراسایکلین 100% – Oxytetracycline 100%

 • – گونه هدف : آبزیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 100 و 500 گرمی، 1، 5 و 25 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100 و 1000 گرمی

روتت 100 – Rotet 100

اکسی تتراسایکلین 100% – Oxytetracycline 100%

 • – گونه هدف : آبزیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 100 و 500 گرمی، 1، 5 و 25 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100 و 1000 گرمی

روتت 100 – Rotet 100

اکسی تتراسایکلین 100% – Oxytetracycline 100%

 • – گونه هدف : آبزیان
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت های 100 و 500 گرمی، 1، 5 و 25 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100 و 1000 گرمی

فیش پروکساید رویان® | ®Fish Peroxide Rooyan

هیدروژن پروکساید %49.5 | Hydrogen Peroxide 49.5%

 • – گونه هدف : ماهی
 • – نوع دارو :  ضدعفونی کننده
 • – طریقه مصرف :  محلول خوراکی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  0/5، 1، 2، 4، 5، 10 و 20 لیتری

فیش رسی ساید | Fish Persicide

 • – گونه هدف : آبزیان
 • – نوع دارو :  ضدعفونی کننده
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ظروف 5 لیتری

فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan

فلورفنیکل 50% – Florfenicl 50%

 • – گونه هدف : ماهی
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های نیم و یک کیلوگرمی سه لایه

فیش فلورال رویان® – ®Fish Floral 50 Rooyan

فلورفنیکل 50% – Florfenicl 50%

 • – گونه هدف : ماهی
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در خوراک
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه های نیم و یک کیلوگرمی سه لایه

فیش ویتا سی® | ®Fish Vital C

ویتامین سی 35% | Vitamin C 35%

 • – گونه هدف : ماهی
 • – نوع دارو :  ویتامین
 • – طریقه مصرف : پیش مخلوط
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ساشه آلومینیومی 100 و 500 گرمی، پاکت 1، 5 و 20 کیلوگرمی ظروف پلی اتیلنی 100، 500 و 1000 گرمی