نمایش 1–12 از 311 نتیجه

(زد) دینو پی جی | Z-Dino PG

دینوپروست ترومتامین | Dinoprost tromethamine

 • – گونه هدف : گاو، اسب
 • – نوع دارو :  هورمون
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال های 10 و 20 میلی لیتری

 

(زد) لینکومایسین 0.88% | Z-Lincomycin 0.88%

لینکومایسین 0.88% | Lincomycin 0.88%

 • – گونه هدف : ماکیان، بوقلمون
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  پودر مخلوط در دان
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  پاکت 5 کیلوگرمی

Bortezomib AqVida® بورتزومیب اکویدا®

بورتزومیب 5/3 میلی گرم

 

پودر استريل ليوفيليزه

براي تزريق وريدي يا زير جلدي

 

شكل دارويي و محتويات:

پودر استريل ليوفيليزه براي تزريق وريدي يا زير جلدي ‌

بسته بندي يك عددي با 5/3 ميلي گرم پودر در هر ويال

Capecitabine Aqvida® كپستابين اكويدا® 500mg

 

كپستابين 500

قرص روكشدار

 

مشخصات دارو:

قرص روكشدار (film-coated) ‌

هر قرص كپستابين اكويدا® حاوي 500 ميلي گرم كپستابين مي باشد.

Epirubicin AqVida® اپي روبيسين آکویدا® 10mg

 

اپي روبيسين هيدروكلرايد (2ميلي گرم در ميلي ليتر)

محلول جهت تزريق يا انفوزيون

 

دارو درماني / گروه درماني:

آنتي نئوپلاستيك

Epirubicin AqVida® اپي روبيسين آکویدا® 50mg

 

اپي روبيسين هيدروكلرايد (2ميلي گرم در ميلي ليتر)

محلول جهت تزريق يا انفوزيون

 

دارو درماني / گروه درماني:

آنتي نئوپلاستيك

Gemcitabine AqVida® جم سیتابین آکویدا® 1000mg

 محلول غليظ براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي

‌(1 گرم در 10 ميلي ليتر) يا  (200 ميلي گرم در 2 ميلي ليتر)‌

Gemcitabine AqVida® جم سیتابین آکویدا® 200mg

 محلول غليظ براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي

‌(1 گرم در 10 ميلي ليتر) يا  (200 ميلي گرم در 2 ميلي ليتر)‌

Imatinib AqVida® ایماتینیب آکویدا® 100mg

ايماتينيب اكويدا® ‌

كپسول ايماتينيب 100 و 400 میلی گرم

دارو درماني/گروه دارويي:

آنتي نئوپلاستيك

Imatinib AqVida® ایماتینیب آکویدا® 400mg

ايماتينيب اكويدا® ‌

كپسول ايماتينيب 100 و 400 میلی گرم

دارو درماني/گروه دارويي:

آنتي نئوپلاستيك

Marboject 50 ml

ماربوفلوکساسین ۱۰% | Marbofloxacin 10%

 • – گونه هدف : گاو
 • – نوع دارو :  آنتی بیوتیک
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 50 میلی لیتری

Oxaliplatin AqVida® اکسالی پلاتین آکویدا®

اكسالي پلاتين ( 5 ميلي گرم در ميلي ليتر)

محلول غليظ براي تهيه محلول جهت انفوزيون وريدي

 

دارو درماني/ گروه دارويي:

آنتي نئوپلاستيك