نمایش دادن همه 3 نتیجه

پرومتامکس رویان® | ®Prometamax Rooyan

پرومتازین هیدروکلراید 5% | Promethazine HCl 5%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :   آنتی هیستامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده :  رویان دارو
 • – بسته بندی :   ویال‌های 20 میلی‌لیتری

هیستاپلن® | ®Histaplen

تریپلن آمین هیدروکلراید 2% | Tripelennamine HCl 2%

 • – گونه هدف : سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی هیستامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری

هیستاپلن® | ®Histaplen

تریپلن آمین 2% | Tripelennamine 2%

 • – گونه هدف : گاو، اسب، سگ، گربه
 • – نوع دارو :  آنتی هیستامین
 • – طریقه مصرف :  محلول استریل تزریقی
 • – تولید کننده : رویان دارو
 • – بسته بندی :  ویال 20 میلی لیتری